Prehrana za krave muzare

Linija Profesional:
Linija PROFESIONAL je namjenjena farmerima koji su se opredjelili za proizvodnju mlijeka a u cilju kvalitetne ishrane muznih krava.

U ponudi su:

  • Dopunska krmna smjesa za krave muzare 33% proteina PROFESIONAL SUPER
  • Potpuna krmna smjesa za krave muzare 20% proteina PROFESIONAL
  • Potpuna krmna smjesa za krave muzare 18% proteina PROFESIONAL

Prehrana za krave

Pogledajte još proizvoda:
Krmne smjese za svinje
Krmne smjese za perad
Krmne smjese za preživare