Proizvodi

Stočna hrana/proizvodi

Kvalitetna sirovina je osnovni preduslov za kvalitetnu stočnu hranu. Upravo zbog toga sirovine nabavljamo samo od pouzdanih dobavljača i svaki ulaz je pod stručnom kontrolom ovlaštenih laboratorija (Poljoprivredni institut Banja Luka, Veterinarski zavod – Slaven). Za sve naše proizvode smo uveli HACCP sistem. Primjenom ovog sistema provodi se preventivna kontrola proizvodnje svih naših proizvoda u svrhu njihove zdravstvene ispravnosti, čime zadovoljavamo svakodnevnu potrebu kupca za kvalitetnim i sigurnim proizvodima.
Kao sirovine koristimo kukuruz, sojinu sačmu, suncokretovu sačmu, pogaču uljane repice, ječam, zob, pšenicu, zamjenu za mlijeko, biljnu zamjenu za riblje brašno, kvasac, DKF itd.
Recepture su sastavljene u skladu sa propisanim normama za određenu vrstu i kategoriju životinja.

Sve za prirodnu ishranu životinja


Proizvodimo stočnu hranu za sve vrste peradi i za sve tri faze proizvodnog ciklusa. Naročito smo ponosni na kvalitet koji se postiže korišćenjem dopunske krmne smjese SUPER PILEĆI, koji služi kao izvor proteina i miješa se s vlastitim hranivima u određenom odnosu.


Saznajte više

Proizvodimo hranu za svinje svih dobnih kategorija i proizvodnih osobina. U ponudi su:


• Potpuna krmna smjesa za prasad
predstarter 20% proteina S-P1
• Potpuna krmna smjesa za prasad
starter 20% proteina S-P1

 

• Potpuna krmna smjesa za mlađu telad
do 100 kg 18% proteina  GT-1
• Potpuna krmna smjesa za stariju telad
100-200 kg 15% proteina GT-2
• Potpuna krmna smjesa za mlađu junad
200-250 kg 14% proteina GTJ-1

Linija PROFESIONAL je namjenjena farmerima koji su se opredjelili za proizvodnju mlijeka a u cilju kvalitetne ishrane muznih krava. U ponudi su:
• Dopunska krmna smjesa za krave muzare

Prekrupe se dobijaju mljevenjem cijelog zrna, a energetsko su hranivo.
U ponudi su:

 

• Kukuruzna prekrupa
• Ječmena prekrupa