Prehrana za perad

Krmne smjese za perad:
Proizvodimo stočnu hranu za sve vrste peradi i za sve tri faze proizvodnog ciklusa. Naročitno smo ponosni na kvalitet koji se postiže korišćenjem dopunske krmne smjese SUPER PILEĆI, koji služi kao izvor proteina i miješa se s vlastitim hranivima u određenom odnosu.

U ponudi su:

  • Potpuna krmna smjesa za tov pilića – početna 21% proteina PB-1
  • Potpuna krmna smjesa za tov pilića – završna 18% proteina PB-2
  • Potpuna krmna smjesa za tov pilića – početna 23% proteina PB-1
  • Potpuna krmna smjesa za koke nosilje 18% proteina PKNC
  • Dopunska krmna smjesa za piliće 40% proteina- SUPER PILEĆI
  • Potpuna krmna smjesa za ćuriće početna (1 do 28 dana) PĆ-1
  • Potpuna krmna smjesa za ćuriće (od 28 do 56 dana) PĆ-2
  • Dopunska krmna smjesa za koke nosilje 30% proteina – SUPER ZA KOKE NOSILJE

Hrana za perad

Pogledajte još proizvoda:
Krmne smjese za svinje
Linija Profesional
Krmne smjese za preživare