Prehrana za preživare

Krmne smjese za preživare:
U ponudi su:

  • Potpuna krmna smjesa za mlađu telad do 100 kg 18% proteina  GT-1
  • Potpuna krmna smjesa za stariju telad 100-200 kg 15% proteina GT-2
  • Potpuna krmna smjesa za mlađu junad 200-250 kg 14% proteina GTJ-1
  • Potpuna krmna smjesa za stariju junad od 250 kg 12% proteina GTJ-2
  • Potpuna krmna smjesa za krave muzare 18% proteina GKM
  • Potpuna krmna smjesa za jagnjad – početna 16% proteina OJ-1
  • Dopunska krmna smjesa za junad 30% proteina SUPER

Hrana za prezivare
Pogledajte još proizvoda:
Linija Profesional
Krmne smjese za perad
Krmne smjese za svinje