Prehrana za svinje

Krmne smjese za svinje:
Proizvodimo hranu za svinje svih dobnih kategorija i proizvodnih osobina.

U ponudi su:

  • Potpuna krmna smjesa za prasad – predstarter 20% proteina S-P1
  • Potpuna krmna smjesa za prasad starter 20% proteina S-P1
  • Potpuna krmna smjesa za prasad – grover 18% proteina S-P2
  • Potpuna krmna smjesa za tov svinja 25-60 kg 16% proteina S-TS1
  • Potpuna krmna smjesa za tov svinja 60-100kg 14% proteina S-TS2
  • Potpuna krmna smjesa za krmače dojilje 15% proteina KD
  • Dopunska krmna smjesa za prasad 40% proteina – SUPER PRASEĆI

Hrana za svinje

Pogledajte još proizvoda:
Krmne smjese za preživare
Krmne smjese za perad
Linija Profesional